Korvauskäytännöt


Seuran korvaamissäännöt:

Urheilijoiden osalta korvaamiskäytännöt koskevat niitä, jotka paitsi edustavat seuraa (kilpailevat seuran lisenssillä) myös maksavat jaostoon jäsenmaksun sekä joko toiminta- tai kilpailutoimintamaksun. Seuran korvaamiskäytännön piiriin kuuluvilta edellytetään myös, että urheilijan on oltava valmis edustamaan seuraa pyydettäessä seuralle tärkeissä kilpailuissa (mm. seuracup ja viestit). Seuran korvauskäytäntöjä tarkistetaan vuosittain jaoston johtokunnan toimesta.

Kilpailuosallistumismaksut:

Seura maksaa urheilijoidensa kilpailuosallistumismaksut rajoituksella 3 lajia/kilpailupäivä (2 päiväinen kilpailu, 4 lajia/kilpailu). Ylimääräiset lajit urheilija maksaa itse. Tällä vähennetään ns. tyhjien ilmoittautumisten määrää. (Lisätiedot ilmoittautumisesta kilpailutoiminta sivulla)

Seuran omiin kilpailuihin osallistuminen on SiiPon harjoitusryhmiin kuuluville ja/tai kilpailutoimintamaksun suorittaneille jäsenille maksutonta.

Leirit:

Seura korvaa leirikauden aikana 12 -vuotta täyttävien ja tätä vanhempien urheilijoiden  piiri-, ja alueleirimaksuista
50%. Kotimaan maajoukkueleireistä seura korvaa euromääräisesti saman summan kuin alue- ja piirileireistä. Seura voi tukea yhden urheilijan leirikuluja korkeintaan neljän leirin osalta toimikauden aikana. Ulkomaanleirien kustannuksiin seura ei osallistu.

Matkakorvaukset:

Seura maksaa kilometrikorvausta 14v ja vanhempien SM kisamatkoista 25 senttiä kilometriltä.
Matkakorvauksia SM -kisamatkoilta voi hakea
kulukorvauslomakkeella.
Kulukorvauslomake tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna jaoston rahastonhoitajalle 30.9 mennessä osoitteeseen:

Ilkka Maksimainen
Varpaisjärventie 682
71800 Siilinjärvi

Lisenssit:

Lisenssi sisältyy seuran harjoitustoiminta ja kilpailutoimintamaksuun. Seura voi hankkia ilman harjoitustoiminta tai kilpailutoimintamaksu maksuvelvollisuutta lisenssejä urheilijoille, jos heitä on erikseen pyydetty edustamaan seuraa. (Esim viestit, seuracup)

Seuracup finaali:

Seura järjestää ja kustantaa urheilijoille ja joukkueenjohdolle yhteiskuljetuksen seuracup finaaliin. Majoitus ja ruokailukustannuksia pyritään korvaamaan myös jaoston rahatilanteen sen salliessa. (Omavastuut päätetään ennen finaalimatkaa)

Stipendit:

Jaoston johtokunta päättää vuosittain urheilijoiden ja ansioituneiden toimijoiden huomioimisesta. Stipendejä voidaan myöntää mm. A-luokka -tuloksista, SM- ja arvokisa menestyksestä sekä muusta yleisurheiluun liittyvästä ansiokkaasta toiminnasta. Stipendisäännöt päivitetään vuosittain jaoston johtokunnan toimesta ja palkitsemisperiaatteissa huomioidaan mm. jaoston rahatilanne. Stipendin suuruisella summalla voi laskuttaa seuraa urheilusta/urheiluvälineistä koituneista kuluista.

Kuntosalivuoro:


Jaoston kuntosalivuoro Ahmon koululla on käytettävissä seuran urheilijoille maksutta. Kuntosalivuoro on käytettävissä maksutta myös harjoitustoiminnassa mukana olevien lasten/nuorten vanhemmille, jotka ovat maksaneet jaoston jäsenmaksun. (Huom. urheilijoilla etuajo oikeus suorituspaikoille)

Matkakorvauksia SM -kisamatkoilta voi hakea ao. lomakkeella.

SiiPo kulukorvaus lomake