Harjoitustoiminta SiiPon mäkijaostossa

Mäkikoulu

Mäkikoulu on tarkoitettu kaikille uusille harrastajille. Mäkikoulussa opetellaan monipuolisesti liikunnan perustaitoja, harjoitellaan mäkihypyn alkeita ja suksitaituruutta erilaisten pelien ja leikkien avulla. Harjoitukset on kerran viikossa. #kaikki mukaan

Pikkulentäjät

Tähän ryhmään kuuluvat harrastajat hyppäävät K8-K21 mäistä. Tavoitteena on kehittää mäkihypyn lajitekniikkaa ja yhdistetyn osalta suksitaituruutta. Liikunnan perustaidot ja fyysinen kunto kehittyvät lisää leikkien ja pelien avulla. Harjoitukset ovat ympärivuoden 2-5 kertaa viikossa. Kukaan harrastaja ei ole toista tärkeämpi ja kaikille annetaan rauha kehittyä lajitaiodoissa. Arvostamme myös muiden lajien harrastamista. #kivaa yhdessä

Liito-Oravat

Tähän ryhmään kuuluvat harrastajat hyppäävät K21-K42 mäistä. Harjoittelu painottuu niin mäessä kuin hiihdossa lajinomaisiin harjoituksiin. Aloitetaan valmistautuminen tulevaisuuden loikka- ja voimaharjoitteluun. Harjoitukset ovat ympärivuoden 3-5 kertaa viikossa. Kannustetaan kaikkia ja huomioidaan yksilöllinen ja erilainen kehittymisen tahti. #onnistumisenelämyksiä

Kuilun Kotkat

 Tähän ryhmään kuuluvat urheilijat harjoittelevat k65 ja sitä suuremmissa mäissä. Tavoitteena urheilijaksi kasvamisessa. Lajitaitojen kehittyminen mäessä, ldaulla ja oheisharjoittelussa. Tavoittenna on myös fyysisten ja henkisten taitojen kehittymisessä. Harjoitukset ovat ympärivuoden 4-10 kertaa viikossa yksilölliset tavoitteet huomioiden. Huomioidaan yksilöllinen kehittyminen ja harjoittelu ja tavoitteet. Henkisen ja fyysisen jaksamisen huomiointi. Kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan harjoittelu, uni, ruokailu ja opinnot. Harjoituspäiväkirjan käyttöön ottaminen. #panostamistalaatuun #rakkaudestalajiin

Aikuismäkikoulu

Aikuisilla on mahdollista aloittaa harrastus aikuismäkikoulussa. Aikuismäkikoululaisilta ei edellytetä aikaisempaa hyppykokemusta. Aikuismäkikoulua järjestetään kysynnän mukaan. Kurssi aloitetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 5 henkilöä. #avoimin mielin

Muuta huomioitavaa

Ryhmäjaoissa otetaan huomioon jokainen lapsi ja nuori niin, että kukin voi harjoitella omalla taitotasollaan. Mikäli edellä mainittu ryhmäjako ei jonkun urheilijan kohdalla onnistu, sovitaan yhdessä valmentajan, urheilijan ja valmentajan kanssa missä ryhmässä urheilija harjoittelee. Jokaisella em. ryhmällä on oma nimetty vastuuvalmentaja.