Henkilörekisteriseloste
 

Henkilörekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty: 25.2.2016 
 
1. Rekisterinpitäjä
Siilinjärven Ponnistus Ry / Yleisurheilujaosto, Melojantie 11, 71870 HARJAMÄKI, 040 7085605, hanle@student.uef.fi
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Kari Korhonen, p. 0447193231
 
3. Rekisterin nimi
Siilinjärven Ponnistus ry:n jäsenrekisteri, käytössä Suomen Urheiluliiton jäsenrekisteriohjelma  
 
4. Rekisteritietojen käyttötarkoitus
Rekisteri on yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä, johon kootaan seuran jäsenten tiedot. Rekisterissä olevia tietoja käytetään jäsenasioista ja muusta seuran toiminnasta tiedottamiseen, tilastointiin, seuran toiminnan raportointiin sekä laskujen ja maksujen seuraamiseen.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjärekisterin tiedot: - Etunimi- ja sukunimi tai yrityksen nimi - Henkilö- tai Y-tunnus - Katuosoite - Postinumero - Postitoimipaikka - Ohjaajan taustatiedot - Ryhmä/tunti johon osallistuu - Huoltajan nimi ja yhteystiedot (jos jäsen alaikäinen) - Sisäinen tili - Puhelinnumero - Fax-numero - Matkapuhelinnumero - asiakasnumero - Sähköpostiosoite - Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöistä: Nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite - Laskutusosoite, jos eri kuin yrityksen osoite
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, yritys- ja yhteisörekisteristä, Tilastokeskuksen rekisteristä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen puolelle. 
Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojaus
Jäsenrekisteri on suojattu ja sijoitettu sellaiseen paikkaan, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekistereihin. Henkilötietoja pääsevät näkemään vain järjestelmän ylläpitokäyttäjät käyttäjätunnuksensa ja salasanan kautta. Jäsenrekisteriä pitävät yhdistyksen hallituksen valttuutamat henkilöt. Yhdityksen hallituksella on yhdistyslain mukainen velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenistä.
 
9. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Siilinjärven Ponnistus Ry, Itäkalliontie 20, 71820 Pöljä