Korvauskäytännöt


Seuran korvaamissäännöt (päivitetty 4.7.2023):

Urheilijoiden osalta korvaamiskäytännöt koskevat niitä, jotka paitsi edustavat seuraa (kilpailevat seuran lisenssillä) myös maksavat jaostoon jäsenmaksun sekä joko toiminta- tai kilpailutoimintamaksun. Seuran korvaamiskäytännön piiriin kuuluvilta edellytetään myös, että urheilijan on oltava valmis edustamaan seuraa pyydettäessä seuralle tärkeissä kilpailuissa (mm. seuracup ja viestit). Seuran korvauskäytäntöjä tarkistetaan vuosittain jaoston johtokunnan toimesta.

Seura korva jälkikäteen kilpailu osallistumisista, leireistä ja SM kisamatkoista koituvia kuluja, kauden päätteeksi hakemuksia vastaan. Jälkikäteen korvattavat jakautuvat kahteen ryhmään: "
Kilpailuosallistumismaksut ja Leirit" sekä "Stipendit ja matkakorvaukset", joista alla tarkemmin.

Kilpailuosallistumismaksut ja Leirit:

Seura korvaa jälkikäteen urheilijoidensa normaalihintaiset (maks 15e laji) kilpailuosallistumismaksut rajoituksella 3 lajia/kilpailupäivä (2 päiväinen kilpailu, 4 lajia/kilpailu) kauden päätteeksi hakemusta ja kuitteja vastaan. Ylimääräiset lajit urheilija maksaa itse. Tällä vähennetään ns. tyhjien ilmoittautumisten määrää. (Lisätiedot ilmoittautumisista ja osallistumismaksuista
kilpailutoiminta sivulla). Mestaruuskilpailuiden (SM, AM, PM) osallistumismaksut seura korvaa ilman rajoituksia. Kulukorvauslomake tositteineen tulee toimittaa jaoston rahastonhoitajalle

Seuran omiin kilpailuihin osallistuminen on SiiPon harjoitusryhmiin kuuluville ja/tai kilpailutoimintamaksun suorittaneille jäsenille maksutonta.

Seura korvaa leirikauden aikana 12 -vuotta täyttävien ja tätä vanhempien urheilijoiden piirileirimaksuista 25% ja alueleirimaksuista 50%. Kotimaan maajoukkueleireistä seura korvaa euromääräisesti saman summan kuin alue- ja piirileireistä. Seura voi tukea yhden urheilijan leirikuluja korkeintaan neljän leirin osalta toimikauden aikana. Ulkomaanleirien kustannuksiin seura ei osallistu. Myöskään alle 12v ikäisten ns. kykyleirit eivät kuulu korvattavien leirien piiriin. Leireistä koituvia lisäkuluja kuten kouluttajamaksuja yms. ei makseta seuran toimesta.

Kilpailuosallistumis korvausta voi hakea kilpailukauden päättymisen jälkeen ja leirikorvausta puolestaan leirikauden päättymisen jälkeen (1.5 alkaen)
tositteita vastaan kulukorvauslomakkeella.

Kulukorvauslomake tositteineen tulee toimittaa jaoston rahastonhoitajalle meneillä olevan kauden loppuuun (30.9) mennessä (yhteystiedot alempana). Kilpailumaksut ja leirikorvaukset rahastonhoitaja voi maksaa suoraan ilman verottajalle tehtäviä ilmoituksia.

Stipendit ja matkakorvaukset:

Jaoston johtokunta päättää vuosittain urheilijoiden ja ansioituneiden toimijoiden huomioimisesta. Stipendejä voidaan myöntää mm. A-luokka -tuloksista, SM- ja arvokisa menestyksestä sekä muusta yleisurheiluun liittyvästä ansiokkaasta toiminnasta. Stipendisäännöt päivitetään vuosittain jaoston johtokunnan toimesta ja palkitsemisperiaatteissa huomioidaan mm. jaoston rahatilanne. Stipendin suuruisella summalla voi laskuttaa seuraa urheilusta/urheiluvälineistä koituneista kuluista.


Seura maksaa kilometrikorvausta 14v ja vanhempien SM kisamatkoista 30 senttiä kilometriltä vuoden 2023 alusta alkaen (aiemmin 25 snt/km). Urheilija voi hakea yhdet edestakaiset kilometrikorvaukset kotoa kisapaikalle per SM-kisatapahtuma. Samalla kyydillä kulkevista urheilijoista maksetaan lisäksi 5 snt/km per kilpaileva lisämatkustaja.

Seura voi harkintansa mukaan järjestää yhteiskuljetuksen ja/tai korvata majoituskuluja seuran varaamassa majoituksessa joukkuekilpailujen osalta. Näistä päätetään tapauskohtaisesti yleisurheilujaoston johtokunnan toimesta.


Matkakorvauksia SM -kisamatkoilta voi hakea
kulukorvauslomakkeella.

Stipendit ja matkakorvaukset maksetaan tilitoimiston kautta palkanmaksujen yhteydessä kerran kuukaudessa, koska näistä pitää tehdä verottajalle ilmoitus. Näitä laskutettaessa kulukorvauslomakkeeseen tarvitaan stipendin/korvauksen saajan henkilötunnus. SM -kisojen ilmoittautuminen ja matkakorvaus siis eri laskulla!
Ottakaa pankkikuiteista kuvankaappaus tai tulostakaan pdf:t samaan tiedostoon tai skannatkaa kassakuitit.

Tässä esimerkki
kulukorvauslaskusta liitteineen.

Molempien edellämainittujen kategorioiden kulukorvauslomakeet tositteineen tulee toimittaa meneillään olevan kauden loppuuun (30.9) mennessä jaoston rahastonhoitajalle sähkö,- tai kirjepostitse:

ilkka.maksimainen(at)gmail.com

Ilkka Maksimainen
Varpaisjärventie 682
71800 Siilinjärvi


Lisenssit:

4.10.2021 alkaen urheilijat ostavat lisenssit itse
Suomisport palvelun kautta. Seura voi hankkia ilman harjoitustoiminta tai kilpailutoimintamaksu maksuvelvollisuutta lisenssejä urheilijoille, jos heitä on erikseen pyydetty edustamaan seuraa. (Esim viestit, seuracup)

Seuracup finaali:

Seura järjestää ja kustantaa urheilijoille ja joukkueenjohdolle yhteiskuljetuksen seuracup finaaliin. Majoitus ja ruokailukustannuksia pyritään korvaamaan myös jaoston rahatilanteen sen salliessa. (Omavastuut päätetään ennen finaalimatkaa)

Kuntosalivuoro:


Jaoston kuntosalivuoro Ahmon koululla on käytettävissä seuran urheilijoille maksutta. Kuntosalivuoro on käytettävissä maksutta myös harjoitustoiminnassa mukana olevien lasten/nuorten vanhemmille, jotka ovat maksaneet jaoston jäsenmaksun. (Huom. urheilijoilla etuajo oikeus suorituspaikoille)