SIILINJÄRVEN PONNISTUS RY: N TOIMINTAKERTOMUS 2008- 2009


Siilinjärven Ponnistus ry, SiiPo on perinteinen yleisseura. Kauden aikana toimintaa on ollut viidessä jaostossa; mäki-, painon- ja voimanosto-, pujottelu-, voimistelu- sekä yleisurheilujaostoissa. Hiihtojaostossa ei ole toimintaa toistaiseksi.
Painon- ja voimanosto- ja voimistelu-jaostojen toimintaan osallistuneet ovat kuntoilu- ja harrasteliikkujia. Mäki-, pujottelu- ja yleisurheilu- jaostot järjestävät harjoituksia ja
kilpailuja ja osallistuvat kilpailutoimintaan piirin ja kansallisella tasolla. Yleisurheilu-jaoston kesäharjoituksiin osallistui myös mäki- ja pujottelu- jaostojen jäseniä.

Siilinjärven Ponnistus ry:n johtokunta toimikaudella 2008- 2009:

varapuheenjohtaja Juha Heikkinen yleisurheilujaosto
rahaston hoitaja Seija Hämäläinen voimistelujaosto
jäsen Kati Bolodin mäkijaosto
jäsen Heikki Kohonen pujottelujaosto
jäsen Hannu Rautiainen painon- ja voimanosto- jaosto

Kauden päättyessä johtokunnan erovuorossa olevat jäsenet olivat Juha Heikkinen, Heikki Kohonen ja Hannu Rautiainen.

SiiPo: n johtokunta kokoontui 6 kertaa vuoden aikana.

Jaostot ovat hankkineet itsenäisesti toimintaansa tarvitsemansa varat.
Toiminta-avustusta, koulutusavustusta ja ohjaaja-avustusta on saatu Siilinjärven kunnalta. Siilinjärven Ponnistus ry:n tilinpäätös osoittaa 3954,50 euroa voittoa.

Seurassa on noin 400 jäsentä. Yksittäisjäseniä jaostoissa on seuraavasti: mäkijaosto 60, painon- ja voimanosto 30, pujottelujaosto 137, voimistelujaosto 67 ja yleis-urheilujaosto 78. Ainaisjäsenten tarkka lukumäärä ei ole tiedossa.

Varapuheenjohtaja on osallistunut Siilinjärven kunnan kutsumiin urheiluseurojen puheenjohtajille tarkoitettuihin yhteistyöpalavereihin.
Seuran uudet säännöt käsittelytyö jatkui. Säännöt laitetaan tarkastettavaksi ja tarjotaan hyväksyttäviksi seuran vuosikokouksessa.
Seuran nettisivut uudistettiin. Osoite on sama kuin aiemminkin siipo.bonsait.fi
Kaikilla jaostoilla on oma osionsa sivuilla.
Pujottelijoilla on oma sivusto siipo.bonsait.fi

Siilinjärven Ponnistuksen eri jaostot olivat esillä tiedotusvälineissä Uutis- Jousessa ja Savon Sanomissa. Jäsenille tiedotettiin sähköpostilla ja Savon Sanomien ja Uutis- Jousen urheilumuistioissa.

SiiPo: n toiminta kokonaisuudessaan on merkittävää siilinjärveläisten nuorten ja aikuisten liikuttajana ja vapaa-ajan ohjaajana eri urheilulajien parissa. Siilinjärven ja SiiPo: n imago on ollut esillä muualla Suomessa järjestetyissä kilpailuissa niin osallistujamäärien kuin myös kilpailumenestyksen vuoksi. SiiPo: a on myös kiitetty runsain sanoin hyvin järjestetyistä omista kilpailuista. Kiitos tästä kuuluu talkootyöhön osallistuneille.
Seura katsoo tulevaisuuteen valoisin ja luottavaisin mielin. Urheiluseuratoiminnan uhkana on rahoitus, joka perustuu tällä hetkellä pääasiallisesti talkootyöhön. Tässä ajassa ei helppoa löytää urheiluseuratyöhön innokkaita ja toimintaan sitoutuneita vanhempia, jotka tekisivät työtä palkatta ja omaa aikaa laskematta harrastuksen eteen
ja näkisivät työn nuorisotyönä omien lasten ja toisten lasten hyväksi. Urheileva ja liikkuva lapsi saa harrastuksestaan ystäviä ja positiivisen lähtökohdan aikuisuuteen.
Tämän liikunnallisen harrastuksen toivomme säilyvän myös aikuisiässä.