Jaoston sisäinen tiedotus

Harjoituksista tiedottaminen

- tiedotttamisesta vastaavat valmentajat

- harjoitusajat ilmoitetaan nimenhuudossa tai harjoitusryhmän WhatsApp ryhmässä.

- äkillisistä muutoksista ja peruutuksista tiedotetaan WhatsApissa. Jokaisella harjoitusryhmällä on oma WhatsApp ryhmä. 

Yleisistä asioista tiedottaminen

- pääsääntöisesti yleisistä asioista tiedottaa jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

- jaostolla käytössä olevat WhatsApp ryhmät:

  • mäkikoululla, Pikkulentäjillä, Liito-oravilla ja Kuilun kotkilla on omat WhatsApp ryhmät, ryhmien toiminnasta tiedottamiseen
  • Mäki virallinen tiedotus ryhmä on selkeästi koko jaoston toiminnan virallisen tiedotuksen kanava, tähän ryhmään tehdään mm. kilpailuihin ilmoittautumiset
  • Siipo ryhmä on jaoston aikuisten ryhmä, jossa voi vapaasti kysyä ja keskustella jaoston toimintaan liittyvistä asioista, jakaa kuvia ja tunnelmia yms.
  • Mäkijaoston hallituksella on oma ryhmä
  • Valmentajilla on oma ryhmä
  • Kilpailuiden järjestämisen organisaatiolla on omaryhmä

Sisäisestä tiedotuksesta kerrotaan tarkemmin jäsenistölle vuosittain sähköpostilla jaettavassa tiedotteessa.